Jak zamówić?

Póki co, nie ofer­u­jemy bezpośred­niej możli­wości zamówienia pro­duk­tów online.

Wszys­tkie zamówienia real­izu­jemy na pod­stawie indy­wid­u­al­nej wyceny.

O wycenę możesz poprosić nas mailem, tele­fon­icznie 780044411 lub wysłać zapy­tanie na pod­stawie pro­duk­tów dodanych do koszyka.

Numer konta do wpłat

07 7065 0002 0652 6224 8404 0001

Dane kon­tak­towe